Skapa interaktiva möten med Mentometer!

Engagerande

Skapa presentationer där alla är aktiva! Öka engagemanget genom att låta deltagarna ta ställning i olika frågor och svara på frågor om vad de har lärt sig. 

Användarvänligt

Med TurningPoint integrerar du enkelt dina frågor direkt in i din PowerPoint-presentation. Anpassa när och hur svaren ska redovisas till vad som passar er bäst.  

Ökad inlärning

Forskning har visat att med ett såkallat responssystem så minns deltagarna 40% mer av innehållet 30 dagar efter inläringstillfället! Dessutom kan du enkelt hitta vilka kunskapsluckor som finns och anpassa din presentation eller undervisning därutefter.  

Våra produkter

TurnigPoint RF-LCD
TurningPoint QT-2
TurningPoint Mobilapp

Vad är mentometer TurningPoint?

Mentometer TurningPoint är ett kommunikationsverktyg som hjälper dig skapa interaktiva föreläsningar och presentationer.

Mentometer TurningPoint är den mest lättanvända och kraftfullaste programvaran på marknaden, med en mängd möjligheter och mycket hög användarvänlighet. Med samma programvara till både PC  och Mac integrerar TurningPoint direkt i PowerPoint så man kan ha omröstning direkt under presentationen.

Anpassa undervisningen

Anpassa innehålet efter nivån i klassen. Upptäck kunskapsluckor eller oväntade kunskaper! 

Kontinueliga check-ups

Se hur klassen ligger till under kursen gång. Varför upptäcka kunskapsluckor först vid examinationen när man kan hitta dem tidigare?

Lär av varandra

Ställ en fråga, låt gruppen diskutera den och ställ frågan igen. I nästan alla lägen har antal korrekta svar ökat! 

Fördelar med responsteknik:

%

Ökade provresultat

%

Upplever det som mer engagerande

%

Ökad inlärning

%

Känner sig mer motiverade

%

Ökat deltagande

Varför ska jag använda Mentometer TurningPoint?

  • Engagera dina deltagare
  • Behåll deltagarnas uppmärksamhet
  • Förbättra förståelsen av material
  • Analysera och samla meningsfull feedback
  • Uppmuntra till ärliga svar och synpunkter
  • Alla kan vara med och påverka
  • Förstärk din presentation och budskap med relevanta frågor

TurningPoint mjukvaran

Upptäck hur lätt det är att skapa interaktiva presentationer! 

Vi tror på en framtid där interaktiv responsteknologi är integrerad i alla inlärningsmiljöer. TurningPoint är utformat för att öka engagemanget, stödja aktivt lärande och hjälpa till att förbättra elevernas framgång.

Välj mellan att göra frågorna direkt på datorn (TurningPoint Desktop) eller på webben (TurningPoint Web).

Hyr mentometer till ditt nästa event!

Mentometer TurningPoint är ett unikt kommunikations-verktyg som hjälper dig att skapa interaktiva föreläsningar och presentationer.
Nu kan du kommunicera effektivt med dina åhörare på föreläsningar, lektioner, möten eller evenemang.
Genom att ha inslag i din presentation med frågor eller påståenden som dina åhörare svarar på, behåller du deras uppmärksamhet och intresse genom hela presentationen.
TurningPoint passar lika bra för det lilla mötet som på den stora konferensen. Vill du också prova?

Videokonferenslösningar
MaxHub
eGlass den nya whiteboarden
HoverCam
Dokumentkamera
HoverCam
Interaktivt golv
NetBoard Portable
VR system till skola och företag
RedBoxVR
Fodral till iPads och Chromebooks
MaxCases
Manuella stativ till touchskärmar
BalanceBox
Motoriserade stativ till touchskärmar
eBox
Hörlurar/headsets till skolan
AVID